Tính năng/ tiện ích

 • Cảnh báo khói, Cảnh báo cháy nổ
 • Cảnh báo chuyển động
 • Cảnh báo ô nhiễm / thiên tai
 • Cảnh báo giám sát an ninh theo khu vực, theo đối tượng
 • Phân tính hành vi qua camera: hành vi sai phạm, nhận diện biển số xe, nhận diện loại thiết bị
 • Cảnh báo người lạ
 • Cảnh báo đối tượng nguy hiểm oKiểm tra thông tin di động
 • Tiết kiệm hơn so với các giải pháp truyền thống về đầu tư và thời gian triển khai
 • Giúp lãnh đạo quản lý, kiểm tra giám sát và chỉ đạo kịp thời
 • Tích hợp các Camera IP hiện có của Doanh nghiệp
 • Tính hợp thiết bị an ninh của Doanh nghiệp
 • Thích hợp Triển khai mọi địa hình rừng núi, cảng biển, sông ngòi
 • Khả năng mở rộng dễ dàng