SmartFace là một nền tảng máy chủ nhận dạng khuôn mặt hiệu suất cao, có thể mở rộng, có thể xử lý song song nhiều luồng video thời gian thực. Tận dụng thuật toán dẫn đầu ngành đổi mới, SmartFace cho phép các nhà tích hợp hệ thống dễ dàng kết hợp nhận dạng khuôn mặt […]

Read More

ERM Advanced Telographics  đang mở rộng nỗ lực thâm nhập thị trường chia sẻ xe toàn cầu. Các thiết bị của công ty đã được cài đặt trong hàng ngàn xe ô tô dùng chung ở Ấn Độ và Israel. ERM đang cung cấp cho các công ty chia sẻ xe hơi các sản phẩm viễn thông […]

Read More