ATIN mang giải pháp điểm danh và đo nhiệt độ bằng nhận diện khuôn mặt: – Tránh tiếp xúc – Giảm thời gian và nhân sự đứng đo nhiệt độ tại cổng trường – Cung cấp thông tin điểm danh kèm nhiệt độ của từng học sinh tức thời.

Read More

SmartFace là một nền tảng máy chủ nhận dạng khuôn mặt hiệu suất cao, có thể mở rộng, có thể xử lý song song nhiều luồng video thời gian thực. Tận dụng thuật toán dẫn đầu ngành đổi mới, SmartFace cho phép các nhà tích hợp hệ thống dễ dàng kết hợp nhận dạng khuôn mặt […]

Read More