23/02/2022

Atin.Smartface Đồng hành cùng nhà trường đón học sinh trở lại trường an toàn

ATIN mang giải pháp điểm danh và đo nhiệt độ bằng nhận diện khuôn mặt:

  • – Tránh tiếp xúc
  • – Giảm thời gian và nhân sự đứng đo nhiệt độ tại cổng trường
  • – Cung cấp thông tin điểm danh kèm nhiệt độ của từng học sinh tức thời.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *